Yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes …!
Een 8,9 voor m’n herkansing Interface & Interaction Design, dus een 9 als eindcijfer.

Als ik alles goed berekend heb was dat m’n laatste vak ooit, dus nooit meer tentamens!!!

WOEI!

3 Comments on “Interface & Interaction Design

What do you think?